HELP - PROART

Přejít na obsah

Jak připravit data pro velkoplošný tisk nebo řezací plotr? V jakých datových formátech?


Jaký je rozdíl mezi rastrovou a vektorovou grafikou? Proč to potřebuji znát?


Najděte si nejvhodnější fotografii pro Váš projekt. Nezapomeňte si poznamenat číselný kód vybrané fotografie!

...jak připravit data pro digitální tisk?
Pokud jste zkušeným zadavatelem tiskových  zakázek, budeme Vás asi trochu nudit, ale pro toho, kdo velkoplošný tisk  objednává zřídka nebo chystá na svou první objednávku, mohou být  následující stručné informace cenné:
Vždy si uvědomte, za jakým  účelem budete tisk zadávat. Jinou péči budeme věnovat rozlišení obrázku,  který bude sloužit jako interiérový obraz s bezprostředním kontaktem  pozorovatele, a jinou potom například billboardu nebo banneru, co bude  stát v poli vedle silnice...

TYPY DATOVÝCH SOUBORŮ
Pokud budte zadávat rastrová data (viz. poznámka níže o rozdílu mezui rastrovými a vektorovými daty), přijímáme soubory typu *.tiff, *.jpg, nejlépe pak přímo tiskové *.pdf. Pokud tvoříte data ve vrstvách (např. v Photoshopu - *.psd), před odesláním slučte všechny vrstvy do jedné a zasílejte jako *.tiff nebo *.jpg, případně *.pdf.
V případě, že zadáváte grafiku s požadovaným tvarovým ořezem (digitální výsek), definujte vždy ořezovou cestu. Ořezovou cestu můžeme vytvořit i my na základě Vašich instrukcí, ale grafická příprava výrobu prodraží... Data můžete zasílat v modelech CMYK i RGB (8bitů/kanál). Dle naší zkušenosti vychází při tisku z modelu RGB nepatrně živější barvy, což může být někdy kladem a někdy nedostatkem - záleží na účelu tisku.
Pro zaslání dat velkého objemu lze využít některé z dostupných služeb ( uschovna.cz / wetransfer.com / leteckaposta.cz / depo.bluetone.cz ).
Vektorová data můžete zasílat v souborech typu *.ai, *.eps, *.cdr, nejlépe potom opět *.pdf vydestilované z vektorového editoru. Pokud budete zadávat tvarové samolepky a grafiku s požadovaným ořezem, nejlepším formátem je *.cdr (do verze X4). Zde prosíme ořezovou linku označit libovolnou barvou, která bude ořez odlišovat od tiskového motivu. Nekombinujte ve vektorových souborech barevné modely CMYK / RGB / PANTONE! Vždy, prosím, všechny barvy převeďte do jednotného barevného prostoru!
Veškeré texty je nutné převést na křivky, aby se zabránilo kolizi chybějících nebo jinak pojmenovaných typů písem. Jistotou bude, převedete-li do křivek texty i tehdy, chystáte-li se připravenou grafiku destilovat do *.pdf (přímý tisk z pdf většinou nepřináší žádné problémy, ale ty by mohly nastat při náhodné potřebě znovuotevřít pdf soubor v některém z vektorových editorů).

Zjednodušený princip nepřímé úměry vzdálenosti pohledu a rozlišení Vám naznačí následující schéma:
...co je to rastrová a co vektorová garfika?
Rastrová i vektorová grafika je naším denním chlebem. Provozujeme digitální velkoplošnou tiskárnu i řezací plotter. Příprava dat pro obě signmakingové technologie je různá a bude dobré, když naši zákazníci budou rozumět alespoň základním principům a rozdílům.
RASTROVÁ GRAFIKA (BITMAPA)
vzniká uspořádáním obrazových bodů (pixelů) do mřížky, kde každý z těchto bodů má svoji přesnou polohu. Kvalitu obrazu určuje především hustota obrazových bodů na jednotku plochy (rozlišení obrázku - fotografie) a jejich barevná hloubka. Platí jednoduché pravidlo, že čím větší rozlišení, tím kvalitnější a rozměrnější tisk můžeme vyrobit. Prostým zvětšováním rastrového obrázku klesá jeho kvalita a možnosti "vylepšení" a zaostření takto upravovaných podkladů jsou limitované.
Detailnější informace o rastrové grafice získáte na Wikipedii...

VEKTOROVÁ GRAFIKA
vzniká matematickým definováním bodu, přímky nebo křivky a mnohoúhelníku. Vektorová data jsou bezpodmínečně nutná pro pořízení grafiky na řezacím plotteru - řezací nůž musí mít informaci, kde řez začít, kde skončit a musí znát průběh křivky. Nezajímá ho barva - tu určíme použitím určitého odstínu folie.
Výhoda vektorové grafiky spočívá v menší datové náročnosti, než u rastrových obrázků a především v možnosti obrázek libovolně zvětšovat bez ztráty kvality.
Úprava některých typů rastrových obrázků do vektorové grafiky je možná. Čím kvalitnější rastrový podklad zákazník dodá, tím jednodušší - a tedy i levnější - je vektorizace.
Detailnější informace o vektorové grafice získáte na Wikipedii...


Návrat na obsah