GRAFIKA - PROART

Přejít na obsah
grafické služby...
GRAFICKÉ NÁVRHY  /  PŘEDTISKOVÁ PŘÍPRAVA  /  SAZBA  /  ZLOM ...
návrhy firemní grafiky, logotypy, vizitky, merkantilie, katalogy, nabídky, letáky, plakáty, grafická příprava pro veškerou reklamní výrobu a signmaking, vektorizace rastrových předoh, fotomontáže, retuše...

GRAFICKÉ PRÁCE
Nejsme pouhým výrobcem plošné reklamy. Vaši zakázku rádi zhotovíme z Vašich dodaných podkladů, ale pokud máte jen představu nebo záměr, nabízíme Vám kompletní grafické zpracování a přípravu výroby. Pro naše zákazníky nabízíme ucelený servis - od počáteční konzultace (posouzení záměru, technologie výroby, způsob instalace, funkčnost reklamy), přes výtvarné zpracování i textování až po finální výrobu a instalaci.

TISKOVÁ PRODUKCE A DTP
Grafické práce se nevztahují jen signmaking (výrobu plošné reklamy). Nabízíme i kompletní tiskovou produkci - grafickou přípravu Vašich tiskovin (vizitky, firemní tiskoviny, letáky, plakáty, katalogy, knihy...), jejich zpracování a přípravu pro ofsetový tisk a v kooperaci i samotný tisk. Spolupracujeme s několika ověřenými tiskárnami a výběr kooperace je vždy podřízen charakteru zakázky a cenové optimalizaci s důrazem na kvalitu produktu.
GRAFICKÁ TVORBA
Navrhneme Vám logotyp pro Vaši firmu nebo Váš produkt. Zpracujeme kompletní logomanuál, nebo Vám pouze doporučíme principy používání Vaší značky.
V našich návrzích tiskovin, plakátů, letáků či velkoplošné reklamy používáme snímky z dostupných databází, nebo autorské kresby a fotografie. Pokud si zákazník dodává vlastní fotografické polotovary, jsme připraveni posoudit jejich technickou kvalitu, doporučit a provést retuše a úpravy.
Návrat na obsah