PROART

Přejít na obsah
Jsme atelier, tvoříme. Jsme dílna, vyrábíme. Tiskneme, řežeme, lepíme, malujeme vše pro Vaši reklamu a další využití.

Jsme grafický atelier s výtvarnou průpravou a zkušeností. Vaše představy dokážeme realizovat. Poradíme Vám.

Naše výrobky Vám dopravíme, nainstalujeme, zavěsíme, zkompletujeme,  uvedeme do provozu.

firma...
Reklamní atelier PROART slouží svým zákazníkům již od roku 1993, kdy vzniknul jako veřejná obchodní společnost sloučením individuálních živností společníků. Od počátku své existence se firma zabývala především výrobou plošné reklamy. Od "pravěku" signmakingu - písmomalířství a manuálního zpracování samolepících fólií na počátku devadesátých let minulého století - přes rozvoj výpočetní techniky, počítačové grafiky a plotrové výroby řezaných nápisů a znaků, až po nástup digitálního velkoplošného tisku jsme prošli celou historii tohoto "řemesla".  Od  prvopočátku si udržujeme charakter malé firmy s výraznou vazbou na zákazníky našeho regionu a s předností individuálního přístupu k jejich potřebám a představám.

Na přelomu tisíciletí s rozvojem techologií digitálního tisku firma rozšířila své služby především v oblasti velkoplošného digitálního tisku.
Naší snahou je udržovat se svými zákazníky vztahy na principu důvěry a jistoty, že záměrům a přestavám, se kterými k nám přicházejí, bude pozorně nasloucháno a řešení jejich přání bude pečlivě a efektivně hledáno bez ohledu na velikost zakázky.
Ne vždy s Vámi souhlasíme, ale pokaždé je naším cílem výsledek, který Vám bude dobře sloužit.

Dokumenty  k nahlédnutí:   [ živnostenský list ]    [ registrace plátce DPH ]

Těšíme se na spolupráci s Vámi!
kontakt...
Reklamní atelier PROART
Zelenobranská 73
530 02  PARDUBICE
tel.: 466 535 523
mobil dílna: 777 312 947

atelier@proart.cz
provozuje:
Mgr. Petr Černý
IČO: 167 69 708
mobil: 777 312 946

cerny@proart.cz
Pracovní doba:     Po - Pá 8.00 - 16.00 (mimo prac. dobu po domluvě)

Přijímáme platební karty.

Vzhledem k tomu, že naše firma se nachází v památkové zóně města, je dopravní obslužnost mírně ztížená. Přímo na náměstí cca 100m od Zelenobranské ulice můžete parkovat na časovém placeném stání. Pro zákazníky, kteří si vyvedávají zakázky nebo z jakéhokoliv důvodu potřebují zajet svým vozem až k domu č.p.73, máme připravené jednorázové povolení k vjezdu od městské policie.

Během naší pracovní doby můžeme působit i "v terénu". Proto doporučujeme před Vaší návštěvou ověřit na telefonu 777 312 946, zda nás zastihnete v atelieru. Děkujeme a omlouváme se předem!

Pro rychlý konakt můžete využít i náš POPTÁVKOVÝ FORMULÁŘ.
Dům č.p. 73, ve kterém sídlíme, má v přízemí prodejnu dárkových předmětů a květin "DARTEX".
Náš atelier je umístěn v zadním traktu domu a přístup k nám je přes domovní dveře, na kterých najdete identifikaci firmy a zvonek s intercomem.
GDPR...
Poučení Subjektu údajů
Správce tímto v souladu s ustanovením č.13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27.dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení“), informuje, že:
  • Osobní údaje Subjektů budou zpracovány na základě jeho svobodného souhlasu v rozsahu nezbytně nutném pro obchodní komunikaci, marketingové účely, popř. pro potřebné součinnost se státními úřady.
  • Důvod poskytnutí osobních údajů Subjektu údajů - pro účely obchodní komunikace a pro marketingové účely
  • Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů, neurčil zástupce pro jeho plnění povinností ve smyslu Nařízení a pověřil zpracování osobních údajů zpracovatele Petra Černého
  • Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje Subjektu údajů do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným, než výše uvedeným třetím osobám.
  • Subjekt údajů má právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracování, osobních údajů, právo požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popř. Omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, má právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, má-li za to, že Správce přizpracování osobních údajů postupuje v rozporu s Nařízením.
Návrat na obsah